Vypočítajte 79

Vypočítajte objem kužeľa, ktorý vznikne rotáciou rovnoramenného trojuhol níka okolo výšky na základňu, ak trojuholník má rameno dlhé 15 cm a výšku na základňu 12 cm. Pri výpočte použite hodnotu pi = 3,14 a výsledok zaokrúhlite na jedno desatinné miesto.

Správna odpoveď:

V =  1017,876 cm3

Postup správneho riešenia:

a=15 cm h=12 cm  a2 = r2 + h2  r=a2h2=152122=9 cm  V=31 π r2 h=31 3,1416 92 12=1017,876 cm3Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže naša kalkulačka premeny jednotiek objemu.
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Vypočet rovnoramenného trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: