Statistický 6399

Pro statistický soubor:

2,3; 3,4; 1,8; 3,2; 3,2; 1,9; 3,3; 4,5; 4,3; 5,0; 4,8; 4,3; 4,3; 1,9

určete výběrový rozptyl a medián, az empirické distribuční funkce určete P(2,1 < ξ < 3,5).

Správná odpověď:

r =  1,1782
m =  3,35
P =  0,413

Postup správného řešení:

2,3; 3,4; 1,8; 3,2; 3,2; 1,9; 3,3; 4,5; 4,3; 5,0; 4,8; 4,3; 4,3; 1,9 n=14 x=(2,3+3,4+1,8+3,2+3,2+1,9+3,3+4,5+4,3+5,0+4,8+4,3+4,3+1,9)/n=(2,3+3,4+1,8+3,2+3,2+1,9+3,3+4,5+4,3+5,0+4,8+4,3+4,3+1,9)/14=70241=370313,4429  r=((2,3x)2+(3,4x)2+(1,8x)2+(3,2x)2+(3,2x)2+(1,9x)2+(3,3x)2+(4,5x)2+(4,3x)2+(5,0x)2+(4,8x)2+(4,3x)2+(4,3x)2+(1,9x)2)/n=((2,33,4429)2+(3,43,4429)2+(1,83,4429)2+(3,23,4429)2+(3,23,4429)2+(1,93,4429)2+(3,33,4429)2+(4,53,4429)2+(4,33,4429)2+(5,03,4429)2+(4,83,4429)2+(4,33,4429)2+(4,33,4429)2+(1,93,4429)2)/14=1,1782
1,8, 1,9, 1,9, 2,3, 3,2, 3,2, 3,3, 3,4, 4,3, 4,3, 4,3, 4,5, 4,8, 5, m=(3,3+3,4)/2=3,35
s=r=1,17821,0854  P1=0,108 P2=0,521 P=P2P1=0,5210,108=0,413Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem aritmetického průměru?
Hledáte statistickou kalkulačku?
Hledáte kalkulačku směrodatné odchylky?
Chceš si dát spočítat kombinační číslo?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: