Odpracovala 7709

Při úpravě terénu pracují dvě stavební firmy. První by celou práci vykonala za 12 dní, druhá za 20 dní. Jak dlouho budou pracovat společně, když první začala pracovat tehdy, když druhá už odpracovala 4 dny?

Správná odpověď:

t =  6

Postup správného řešení:


t/12 + t/20 + 4/20 = 1

8t = 48


t = 48/8 = 6

t = 6

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem harmonického průměru?
Hledáte statistickou kalkulačku?
Potřebujete pomoci sčítat, zkrátít či vynásobit zlomky? Zkuste naši zlomkovou kalkulačku.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: