Předpokladu 81298

Ráno v 08:00 byla teplota -8 °C a odpoledne v 16:00 24 °C. Za předpokladu, že se teplota neustále mění, jaká byla teplota po 1300 hodinách a jaká byla doba, kdy byla teplota 8 °C?

Správná odpověď:

t3 =  12 °C
T4 =  12 h

Postup správného řešení:

t1=8 °C t2=24 °C  T1=8,00 h T2=16,00 h T3=13,00 h  t1=k T1+q t2=k T2+q (8)=k 8+q 24=k 16+q  8k+q=8 16k+q=24  Pivot:Rˇaˊdek1Rˇaˊdek2 16k+q=24 8k+q=8  Rˇaˊdek2168 Rˇaˊdek1Rˇaˊdek2 16k+q=24 0,5q=20  q=0,520=40 k=1624q=1624+40=4  k=4 q=40  t3=k T3+q=4 13+(40)=12°C
t4=8 °C  t4=k T4+q 8=4 T4+(40)  4T4=48  T4=448=12  T4=12=12 hNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: