Pythagorova věta - 8. ročník - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 505

 • Výška 2
  1unilateral_triangle Vypočítejte výšku rovnostranného trojúhelníku se stranou 14.
 • Rozhodni
  decide Rozhodni, zda trojice čísel udává strany pravoúhlého trojúhelníku: 26,24,10.
 • Úhlopríčka
  krychle_9 Vypočítej délku telesové úhlopríčky v krychli o straně 15 cm.
 • Krychle
  diagonal_1 Vypočítejte délku tělesové úhlopříčky krychle s hranou 6cm.
 • Výška
  thales_law Platí pro každý pravoúhlý trojúhelník že jeho výška je dlouhá maximálně polovinu přepony?
 • Vzdálenost
  origin_math Jaká je vzdálenost mezi počátkem O and bodem A se souřadnicemi [18; 22]?
 • Rozhodni 2
  rt_triangle_1 Rozhodni, zda je trojúhelník pravoúhlý (strany 5,11,7, cm)
 • Důkaz PV
  pytagoras Lze jednoduše dokázat Pythagorovu větu pomocí Euklidových vět? Pokud ano, dokažte.
 • Poloměr
  numbers_49 Najděte poloměr kruhu pomocí Pythagorovy věty jestliže a = 9, b = r, c = 6 + r
 • Vzdálenost bodů
  distance Vypočítejte vzdálenost bodů X[18; 19] a W[20; 3].
 • Úhlopříčka
  ctverec_mo_1 Vypočítej stranu čtverce, je-li jeho úhlopříčka 10 cm.
 • Krychle - úhlopříčka
  cube_diagonal Určitě délku tělesových úhlopříčky krychle o hraně 45 m.
 • Obrácená Pythagorova věta
  pytagors Dané jsou délky stran trojúhelníku. Rozhodněte, který z nich je pravoúhlý: Δ ABC: 37 dm, 35 dm, 12 dm ? Δ DEF: 83 m, 82 m, 7 m ? Δ GHI: 35 dm, 28 dm, 21 dm ? Δ JKL: 48 mm, 64 mm, 80 mm ? Δ MNO: 24 mm, 7 mm, 25 mm ?
 • Čtverec 25
  square_axes Sestrojte čtverec je-li dáno u-a=1
 • Úhlopříčka
  square_diagonal Vypočítejte délku úhlopříčky čtverce, jehož strana je a = 16 cm.
 • Čtverec a kružnice
  kruznica_stvorec_1 Čtverci o straně 61 mm je opsána a vepsána kružnice. Určitě poloměry obou kružnic.
 • Výslednice
  resultant_force Urči výslednici dvou kolmých sil F1=560N a druhá síla je o 25% menší?
 • Park
  diamond_3 V parku tvaru kosočtverce je vyznačena trasa spojující místa A, D, S, C, B, A. Vypočítejte její délku, když |AB|=108m, |AC|=172,8m.
 • Most
  bridge_circle Mostní kruhový oblouk má rozpětí 193 m a výšku 4 m. Vypočtěte poloměr kružnice kruhového oblouku.
 • Čtverec
  1square Vypočítejte obsah čtverce, jehož úhlopříčka je 64 cm.

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka. Pythagorova věta - příklady. Příklady pro 8. ročník (pro osmáky).