Pytagorova veta - 8. ročník - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 550

 • PT lichoběžník
  lichob_2_2 Je daný lichoběžník ABCD (AB||CD, AB kolmé na AD). Vypocitaj jeho obvod, ak |AB|=20cm, |CD|=15cm, |AD|=12cm. Pytagorova veta
 • Obrátená Pytagorova veta
  pytagors Dané sú dĺžky strán trojuholníka. Rozhodnite, ktorý z nich je pravouhlý: Δ ABC: 92 mm, 69 mm, 115 mm ... Δ DEF: 36 m, 39 m, 15 m ... Δ GHI: 30 m, 86 m, 91 m ... Δ JKL: 72 mm, 30 mm, 78 mm ... Δ MNO: 12 mm, 13 mm, 5 mm ...
 • Kocka - stenová
  cubes_2 V kocke ABCDEFGH je ?. Aký je povrch kocky?
 • Výška 2
  1unilateral_triangle Vypočítajte výšku rovnostranného trojuholníka so stranou 16.
 • Rozhodni
  decide Rozhodni, či trojica čísel udáva strany pravouhlého trojuholníka: 26,24,10.
 • Vzdialenosť
  origin_math Aká je vzdialenosť medzi počiatkom O and bodom A so súradnicami [18; 22]?
 • Rovnostranný
  eq_triangle Môže byť pravouhlý trojuholník rovnostranný?
 • Polomer
  numbers_49 Nájdite polomer kruhu pomocou Pytagorovej vety ak a = 9, b = r, c = 6 + r
 • Dôkaz PV
  pytagoras Je možné jednoducho dokázať Pytagorovu vetu pomocou Euklidových viet? Ak áno, dokážte.
 • Rs trojuholník
  rs_triangle2 Vypočítajte obsah rovnostranného trojuholníku o strane 15 cm.
 • Vypočítaj 98
  rs_triangle2 Vypočítaj obvod a obsah rovnostranného trojuholníka so stranou 20 dm
 • Uhlopriečka
  ctverec_mo_1 Vypočítajte stranu štvorca, ak jeho uhlopriečka je 10 cm.
 • Je pravouhlý?
  rtriangle Je trojuholník so stranami 51, 56 a 77 pravouhlý?
 • Výslednica
  resultant_force Urči výslednicu dvoch kolmých síl F1 = 560N a druhá sila je o 25% menšia?
 • Vzdialenosť bodov
  distance Vypočítajte vzdialenosť bodov R[-5; 19] a Q[19; 15].
 • Výška
  thales_law Platí pre každý pravouhlý trojuholník že jeho výška je dlhá maximálne polovicu prepony?
 • Funkcie sinus, kosinus
  triangle2 Vypočítaj veľkosti zostávajúcich strán a uhlov pravouhlého trojuholníka ABC, ak je dané: b = 10 cm; c = 20 cm; uhol alfa = 60° a uhol beta = 30° (použi Pytagorova vetu a funkcie sínus, kosínus, tangens, kotangens)
 • Výška
  equilateral_triangle Akú výšku má rovnostranný trojuholník ak jeho obvod je 8?
 • Telesová uhlopriečka 2
  diagonal_1 Vypočítaj dĺžku telesovej uhlopriečky kocky s hranou 6cm
 • Kocka - uhlopriečka
  cube_diagonal Určite dĺžku telesovej uhlopriečky kocky o hrane 100 km.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka. Pytagorova veta - príklady. Príklady pre 8. ročník (ôsmakov).