Grécky železničiar

Jesse pracuje na slovenských železniciach od roku 1999. Má mzdu € 950. Jeho kolega Kallistratos pracuje v gréckych štátnych železniciach od roku 1991. Zarába € 5700 mesačne.

Vypočítajte:
a) koľkokrát zarába Kallistratos viac ako Jesse?
b) koľkokrát zarába Kallistratos viac ako Jesse, ak Kallistratos má aj 13. aj 14.plat a Jesse ich nemá?
c) o koľko eur zarába Kallistratos viac ako Jesse?
d) koľko dní z roka stačí Kallistratos pracovať, aby zarobil toľko čo Jesse, ak pracujú denne 7,5 hodiny?
e) o koľko percent má Kallistratos vyššiu mzdu ako Jesse?
f) o koľko percent má Jesse nižšiu mzdu ako Kallistratos?

Správna odpoveď:

A =  6
B =  7
C =  4750 eur
D =  60 d
E =  500 %
F =  83,3 %

Postup správneho riešenia:

s=950 g=5700 A=g/s=5700/950=6
B=(14 g)/(12 s)=(14 5700)/(12 950)=7
C=gs=5700950=4750 eur
D=365 s/g=365 950/5700=60 d
E=100 sC=100 9504750=950100 4750=950475000=500%
F=100 gC=100 57004750=5700100 4750=5700475000=83,3%Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Naša kalkulačka na výpočet percent Vám pomôže rýchlo vypočítať rôzne typické úlohy s percentami.
Vyskúšajte našu kalkulačka na prepočet pomeru.
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Chcete zaokrúhliť číslo?
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: