Archimedov zákon

Aký bude objem vynorenej časti dreveného (balzového) klátika s hustotou 200 kg/m3 a objemom 0,02 m3, ktorý pláva v liehu? (Hustota liehu je 789 kg/m3)

Správna odpoveď:

V =  14930,2915 cm3

Postup správneho riešenia:

ρ1=200 kg/m3 V1=0,02 m3 ρ2=789 kg/m3  m1=m2 V ρ1=(V1V) (ρ2ρ1) V ρ1=V1 (ρ2ρ1)V (ρ2ρ1) V ρ2=V1 (ρ2ρ1)  v=ρ2V1 (ρ2ρ1)=7890,02 (789200)0,0149 m3  V=v cm3=v 1000000  cm3=0,0149 1000000  cm3=14930,292 cm3=14930,2915 cm3=1,493104 cm3Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže náš prevodník jednotiek objemu.
Tip: premeniť jednotky hustoty vám pomôže náš prevodník jednotiek hustoty.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Téma:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: