Cirkus

Príchod cirkusu do Plzne zaznamenal ráno o 08:00 jeden občan mesta a túto informáciu odovzdal 08:15 ďalším trom obyvateľom mesta. Každý z týchto troch ľudí potom o 08:30 informoval ďalších troch obyvateľov, títo potom opäť v 08:45 odovzdali zvesť o príchode cirkusu každý trom zase iným ešte neinformovaným obyvateľom. To potom pokračovalo rovnakým spôsobom každú ďalšiu štvrťhodinu. V koľko hodín (o ktorej hodine?) najskôr vedeli všetci obyvatelia Plzne o príchode cirkusu, keď každá osoba bola informovaná iba raz? Plzen má 171,707 obyvateľov.

Výsledok

t = 11:00 Nesprávne

Postup správneho riešenia:
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Chcete zaokrúhliť číslo?
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: