Chatky

Na letnom tábore je 41 chatiek. Býva sa v nich po troch alebo po štyroch. Koľko zo 140 táborníkov býva po troch?

Správna odpoveď:

x =  72

Postup správneho riešenia:


x+y = 140
x/3 + y/4 = 41

x+y = 140
4x+3y = 492

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
4x+3y = 492
x+y = 140

Riadok 2 - 1/4 · Riadok 1 → Riadok 2
4x+3y = 492
0,25y = 17


y = 17/0,25 = 68
x = 492-3y/4 = 492-3 · 68/4 = 72

x = 72
y = 68

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Riešite Diofantovské problémy a hľadáte kalkulačku diofantovských celočíselných rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: