Trojuholníka 13953

Vypočítaj veľkosť vnútorných uhlov trojuholníka ABC ak alfa = dve pätiny beta a alfa = jedna štvrtina gama.

Správna odpoveď:

A =  24
B =  60
C =  96

Postup správneho riešenia:


A=2/5·B
A = C/4
A+B+C=180

5A-2B = 0
4A-C = 0
A+B+C = 180

Riadok 2 - 4/5 · Riadok 1 → Riadok 2
5A-2B = 0
1.6B-C = 0
A+B+C = 180

Riadok 3 - 1/5 · Riadok 1 → Riadok 3
5A-2B = 0
1.6B-C = 0
1.4B+C = 180

Riadok 3 - 1.4/1.6 · Riadok 2 → Riadok 3
5A-2B = 0
1.6B-C = 0
1.875C = 180


C = 180/1.875 = 96
B = 0+C/1.6 = 0+96/1.6 = 60
A = 0+2B/5 = 0+2 · 60/5 = 24

A = 24
B = 60
C = 96

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: