Trojuholníka 13953

Vypočítaj veľkosť vnútorných uhlov trojuholníka ABC ak alfa = dve pätiny beta a alfa = jedna štvrtina gama.

Správna odpoveď:

α =  24 °
β =  60 °
γ =  96 °

Postup správneho riešenia:

α=52 β α=4γ α+β+γ=180  α=2/5 β α=γ/4 α+β+γ=180  5α2β=0 4αγ=0 α+β+γ=180  Riadok254 Riadok1Riadok2 5α2β=0 1,6βγ=0 α+β+γ=180  Riadok351 Riadok1Riadok3 5α2β=0 1,6βγ=0 1,4β+γ=180  Riadok31,61,4 Riadok2Riadok3 5α2β=0 1,6βγ=0 1,875γ=180  γ=1,875180=96 β=1,60+γ=1,60+96=60 α=50+2β=50+2 60=24  α=24 β=60 γ=96Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: