Odberateľom 14281

V džbáne sú cukríky.
Prvý odberateľ cukríku bol Lukáš, ktorý si vzal určitý počet. Druhým odberateľom bola Zuzka, ktorá si vzala cukríku dvakrát viac ako Jirka v tej chvíli bolo v džbáne 0 cukríka. Koľko si každý z nich vzal, ak počet odobraných cukríkov Zuzky a Jirky sa rovnali Lukášovým odobraným cukríkom. Ešte napovieme, že na začiatku bolo v džbáne 60 cukríkov.

Správna odpoveď:

j =  10
l =  30
z =  20

Postup správneho riešenia:


l+j+z = 60
z = 2j
z+j=l

l+j+z = 60
z = 2·j
z+j=l

j+l+z = 60
2j-z = 0
j-l+z = 0

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
2j-z = 0
j+l+z = 60
j-l+z = 0

Riadok 2 - 1/2 · Riadok 1 → Riadok 2
2j-z = 0
l+1,5z = 60
j-l+z = 0

Riadok 3 - 1/2 · Riadok 1 → Riadok 3
2j-z = 0
l+1,5z = 60
-l+1,5z = 0

Riadok 3 + Riadok 2 → Riadok 3
2j-z = 0
l+1,5z = 60
3z = 60


z = 60/3 = 20
l = 60-1,5z = 60-1,5 · 20 = 30
j = 0+z/2 = 0+20/2 = 10

j = 10
l = 30
z = 20

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: