Rozhodnite 18193

Nech v = (1, 2, 1), u = (0, -1, 3) a w = (1, 0, 7) . Vyriešte vektorovú rovnicu c1 v + c2 u + c3 w = 0 pre premenné c1, c2, c3 a rozhodnite, či vektory v, u a w sú lineárne závislé alebo nezávislé

Výsledok

c1 = (Správna odpoveď je: ) Správne
c2 = (Správna odpoveď je: 2 c1) Nesprávne
c3 = (Správna odpoveď je: -c1) Nesprávne

Postup správneho riešenia:

c1 1+c2 0+c3 1=0 c1 2+c2 (1)+c3 0=0 c1 1+c2 3+c3 7=0  c1+c3=0 2 c1c2=0 c1+3 c2+7 c3=0  c1=any c2=2 c1 c1=c3=c1
c2=2 c1
c3=c1Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Dva vektory určené veľkosťami a vzájomným uhlom sčíta naša kalkulačka sčítania vektorov.
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: