Príklad

Príklad je z Matematiky hravo pre 6. Triedu a neviem, ako to dcére vysvetliť, keď nechcem použiť kalkulačku pre výpočet tretej odmocniny. Teda:

Z kvádra modelíny s rozmermi 16x18x48 mm bola vytvorená kocky. Aká bude hrana kocky? Keď spočítam objem kvádra, musel by som odmocniť tromi, alebo nie? Ďakujem za odpoveď.

Správna odpoveď:

a2 =  24 mm

Postup správneho riešenia:

a=16 mm b=18 mm c=48 mm  V=a b c=16 18 48=13824 mm3 16=24 18=2 32 48=24 3  13824=29×33=(23)3 33=83 33=(8 3)3=243  V=a23 x0=a+b+c3=16+18+483=82327.3333 mm V0=273=19683 mm3 V1=283=21952 mm3 V3=263=17576 mm3 V4=253=15625 mm3 V5=243=13824 mm3 V5=V a2=24 mm   Skuˊsˇka spraˊvnosti:  13824=29 33=(23 3)3=(8 3)3=243 a2=24 mm  a2=V3=138243=24 mmNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Zobrazujem 1 komentár:
#
Zs Ucitel
skuste aj cez prvocitelny rozklad popremyslat:

13824 = 29 × 33 = (23)3 * 33 = 83*33 = (8*3)3 = 243

avatar


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady:

 • Hrana kocky
  krychle Akú dĺžku má hrana kocky, ktorá má objem 5 m3?
 • Pomer hrán kvádra
  kvader Objem kvádra je 5760 cm3. Pre rozmery daného kvádra platí, že a: b=4:3, b: c=2:5 Vypočítajte jeho povrch.
 • Kváder vs . kocka
  kocka33 Objem kvádra je 512dm³. Aká dlhá je hrana kocky, ktorá má rovnaký objem ako kváder?
 • Kocka obecná
  cubes2 Daná je kocka s hranou a. Aká veľká musí byť hrana kocky v ktorej objem má byť dvakrát väčší ako objem pôvodnej kocky
 • Kváder na kocku
  cube_shield Kváder s rozmermi 9 cm, 6 cm a 4 cm má zhodný objem ako kocky. Vypočítajte povrch tejto kocky.
 • Kváder 41
  cubes3 Kváder a kocka majú rovnaké objemy 512 cm3 kváder má dlžky hrán b=6,4cm, c=10cm. Možu mať rovnakú dlžku hrany kocka a kváder?
 • Objem 25
  cube_shield Objem kocky je 27dm kubických . Vypočítajte povrch kocky.
 • Dve debničky
  cubes3 Dve debničky tvaru kocky s hranami a = 70 cm; b = 90 cm treba nahradiť 1 debničkou tvaru kocky. Aká bude jej hrana?
 • Kocka 58
  cubes3 Kocka s hranou 4cm má rovnaký objem ako kváder, ktorého podstava má obsah 32cm2. Akú výšku má kváder?
 • Hrana kocky
  cubes Koľko meria hrana kocky s objemom 54,9 cm3?
 • Určite 2
  cuboid Určite dĺžku hrany kocky, ktorej objem sa rovná 60 % objemu kvádra s rozmermi 7 cm, 8 cm, 6 cm.
 • Terezka
  cube Kocka má obsah podstavy 169 mm2. Vypočítaj jej dĺžku hrany, objem a povrch plášťa.
 • Akú dĺžku
  cubes3 Akú dĺžku má hrana kocky s objemom V=1728 litrov?
 • Kocka
  cube_shield Kocka má povrch 216 dm2. Vypočítajte: a) obsah jednej steny, b) dĺžku hrany, c) objem kocky.
 • Kocka a kváder
  kocka33 Určite dĺžku hrany kocky, ktorej objem sa rovná 60% objemu kvádra s rozmermi 7cm, 8cm, 6cm.
 • Obsah 17
  cubes2 Obsah (povrch plášťa) kocky 93cm2 aky je objem kocky
 • Vypočítaj 16
  cubes2 Vypočítaj povrch kocky, ak jej objem je 64 cm3.