Trojica kamarátov

Peter je 8 krát starší ako Rado, Rado 3 krát mladší ako Jozef. Spolu majú 120 rokov. Určte, koľko má každý z nich rokov.

Správna odpoveď:

P =  80
R =  10
J =  30

Postup správneho riešenia:


P=8·R
R = J/3
P+R+J= 120

P-8R = 0
J-3R = 0
J+P+R = 120

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
J-3R = 0
P-8R = 0
J+P+R = 120

Riadok 3 - Riadok 1 → Riadok 3
J-3R = 0
P-8R = 0
P+4R = 120

Riadok 3 - Riadok 2 → Riadok 3
J-3R = 0
P-8R = 0
12R = 120


R = 120/12 = 10
P = 0+8R = 0+8 · 10 = 80
J = 0+3R = 0+3 · 10 = 30

J = 30
P = 80
R = 10

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: