Autobus - zastávka

Urči, v koľko hodín odchádza autobus z autobusovej zastávky, ktorá je mimo dedinu, ak vieš, že keď vyjdeš z domu v 8:00 a pôjdeš rýchlosťou 3km/h, prídeš na zastávku 9 min. po odchode autobusu a keď pôjdeš rýchlosťou 4km/h, dôjdeš na zastávku 10 min. pred odchodom. Vypočítajte vzdialenosť zastávky od dediny.

Výsledok

t = 9:07 Nesprávne
s =  3,8 km

Postup správneho riešenia:


s = 3 (t-8,00+9/60)
s = 4 (t-8,00-10/60)

s = 3·(t-8,00+9/60)
s = 4·(t-8,00-10/60)

60s-180t = -1413
60s-240t = -1960

Riadok 2 - Riadok 1 → Riadok 2
60s-180t = -1413
-60t = -547


t = -547/-60 = 9,11666667
s = -1413+180t/60 = -1413+180 · 9,11666667/60 = 3,8

s = 19/5 ≐ 3,8
t = 547/60 ≐ 9,116667

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Chcete premeniť jednotku rýchlosti?
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: