Naklonená rovina 2

1. Akú veľkú prácu W musíme vykonať, aby sme vytiahli teleso o hmotnosti 200kg po naklonenej rovine o dĺžke 4m do celkovej výšky 1,5m.
2. Určite tiež silu, ktorú na to potrebujeme vyvinúť, ak zanedbáme odpor trenia.
3. Určite silu, ktorú by sme potrebovali, keby sme nepoužili naklonenú rovinu a teleso chceli teleso priamo zodvihnúť.
4. Obidve sily porovnajte.

Vaša odpoveď:

J
N
N


Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2