Vzdialenosť 27971

Vzdialenosť medzi miestami K&L je 150 km. O 8 hod. Vyšiel z miesta K automobil rýchlosťou 40 km/h. O 9 hod. Vyšiel proti nemu z miesta L druhý automobil rýchlosťou 75 km/h. O koľkej sa stretnú a ako ďaleko od miesta L to bude?

Výsledok

t = 9:57 hh:mm Nesprávne
s2 =  71,7391 km

Postup správneho riešenia:




Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.







Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Chcete premeniť jednotku rýchlosti?
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Téma:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: