Dotyčnica elipsy

Nájdite dotyčnicu elipsy 9 x2 + 16 y2 = 144, ktorá má sklon (smernicu) k = -1

Výsledok

t1 = (Správna odpoveď je: x + sqrt(19)) Nesprávne
t2 = (Správna odpoveď je: x-sqrt(19)) Nesprávne

Postup správneho riešenia:

9 x2+16 y2=144 (x/a)2+(y/b)2=1  a=16=4 b=3=31,7321  k=1  b2q2+a2k2=0  1,73205080756892q2+42 (1)2=0 q2+19=0 q219=0  a=1;b=0;c=19 D=b24ac=0241(19)=76 D>0  q1,2=2ab±D=2±76=±19 q1,2=±19=±4,3588989435407 q1=19=4,3588989435407 q2=19=4,3588989435407   Sucinovy tvar rovnice:  (q4,3588989435407)(q+4,3588989435407)=0  t:y=kx+q  t1=x+19
t2=x19Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Zobrazujem 1 komentár:
#
Žiak
Správné rovnice dotyčníc: y = -x + 5, y = -x - 5 :-)

avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: