Odmocnina

Použite vetu o odmocňovaní odmocniny:

6423=6n


Správna odpoveď:

n =  24

Postup správneho riešenia:

6423=6324=624 n=24Budeme veľmi radi, ak nájdete chybu v príklade alebo nepresnosť a nám ju prosím pošlete. Ďakujeme!


avatar
Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady:

 • Exp
  old_calculator Ak sqrt[6](102-62) = sqrt[n](16), potom n je:
 • Dva kruhy
  intersect_circles Sú dané dva kruhy o rovnakom polomere r = 1. Stred druhého kruhu leží na obvode toho prvého. Aká je plocha štvorca vpísaného do prieniku zadaných kruhov?
 • Podiel 3/2
  sqrt Určte podiel tretej odmocniny z čísla 27 a druhej odmocniny z čísla 16.
 • Tretia odmocnina
  30gon Nájdite tretiu odmocninu z 18
 • MO 2019 Z8–I–4
  olympics Pre päticu celých čísel platí, že keď k prvému pripočítame jednotku, druhé umocníme na druhú, od tretieho odčítame trojku, štvrté vynásobíme štyrmi a piate vydelíme piatimi, dostaneme zakaždým ten istý výsledok. Nájdite všetky také pätice čísel, ktorých s
 • Pologuľa
  naklon_koule Nádoba tvaru pologule je úplne naplnená vodou. Aký polomer má nádoba, keď z nej pri naklonení o 30 stupňov vytečie 10 l vody?
 • Odmocniny
  square_roor Vypočítaj odmocniny z týchto čísel:
 • Zase odmocniny
  sqrt Určte súčet druhých odmocnín z čísla 25.
 • 6th odmocnina
  sqrt Čomu sa rovná dvojnásobok šiestej odmocniny z čísla 729.
 • Pravidelný 6 uholník
  hexagon Pravidelný 6-uholník, ktorého strana je 5 cm. Vypočítajte jeho obsah. Porovnajte koľko viac cm2 (centimetrov štvorcových) má kruh do ktorého je vpísaný tento 6-uholník.
 • Výpočet
  pocty Koľko je súčet druhej odmocniny zo šiestich a druhej odmocniny zo 225?
 • Odmocniny
  roots Čomu sa rovná súčin druhých odmocnín z 295936?
 • Kocka v guľi
  cube_in_sphere Kocka je vpísaná guli o objeme 5229 cm3. Určte dĺžku hrany kocky.
 • Možno
  woord Možno z kmeňa s priemerom 42 cm vyrezať trám so štvorcovým prierezom so stranou dĺžky 30 cm? Odpoveď zapíš spôsobom: áno, lebo. .. . . nie, lebo. ..
 • Odmocniny - zase
  sqrt3_complex Určte, čomu sa rovná súčet druhých odmocnín z čísla 12.
 • Moivre 2
  moivre_complex Nájdite tretie odmocniny z 125(cos 288° + i sin 288°).
 • Zememerači
  earth Zememerači vytýčili na povrchu zemegule 4 body tak, že ich vzájomné vzdialenosti sú rovnaké. Aká je ich vzájomná vzdialenosť?