Nespracovaných 32581

Počet es podávaných Novakom Djokovičom v posledných 20 turnajoch, ktorých sa zúčastnil, je uvedený nižšie.
12 17 13 7 8 14 11 14 10 12
15 9 11 13 6 15 18 5 19 24
1,1 pomocou surových dát určite rozsah (range).
1,2 Zoskupte údaje do frekvenčného rozdelenia s najnižším limitom triedy 1 eso a šírkou triedy 5 es.
1,3 Určte priemerný počet podaných es pomocou nespracovaných údajov.
1,4 Nakreslite menšiu ako ogivnú krivku zodpovedajúcu údajom a použite ju na odhad mediánu

Správna odpoveď:

r =  19
m =  12,65
f = f

Postup správneho riešenia:

min=5 max=24 n=20  r=maxmin=245=19
s=12+17+13+7+8+14+11+14+10+12+15+9+11+13+6+15+18+5+19+24=253  m=ns=20253=122013=12,65
f(15):0 f(610): 6 f(1115): 10 f(1620): 4  fNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady: