Nespracovaných 39001

Súbor údajov: 35 22 18 54 22 46 28 31 43 22 14 17 25 19 33 14.
1 Zoskupte údaje do zoskupeného rozdelenia pomocou 6 tried rovnakej šírky.
2. Určte priemer, medián a režim pomocou nespracovaných údajov.
3. Nakreslite krivku O-give zodpovedajúcu údajom a použite ju na odhad mediánu (50. percentil).

Správna odpoveď:

m =  27,6875
m2 =  23,5
m3 =  22

Postup správneho riešenia:

s=35+22+18+54+22+46+28+31+43+22+14+17+25+19+33+14=443 n=16  m=s/n=443/16=27,6875
d2: 14, 14, 17, 18, 19, 22, 22, 22, 25, 28, 31, 33, 35, 43, 46, 54  m2=222+25=247=2321=23,5
m3=22Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady: