Štatistický príklad

Vypočítajte v súbore pacientov (priložená tabuľka 1)
A) pomocou tabuľkového editora EXCEL
B) programom „Social Science Statistics Calculator“ (SSSC) na web stránke
a) priemerný vek pacientov a smerodajnú odchýlku (STDEV)
b) priemernú dobu hospitalizácie a smerodajnú odchýlku (STDEV)
c) Pearsonov koeficient korelácie (PEARSON resp. CORREL) medzi vekom pacienta a dľžkou jeho hospitalizácie .
d) Podľa Cohenovej škály (uvedenej pod tab. 2) stanovte mieru tejto korelácie.

Vykreslite rozptylový graf X-Y (závislosť) dľžky hospitalizácie od veku kde „X-vek pacienta , Y –trvanie hospitalizácie

Tabuľka 1 .
Poradie Vek pacienta v rokoch Dľžka hospitalizácie V dňoch
1. 35 5
2. 73 10
3. 47 9
4. 60 11
5. 25 5
6. 77 17
7. 41 7
8. 63 11
9. ? ?
10. ? ?

Doplňte voľne zvolené údaje namiesto otáznikov! Pomôcka : Tabuľka 2 . Cohenová škála k interpretácii koeficientu korelácie R

Hodnota R koeficientu Typ korelácie
pod 0,1 Triviálna
0,1 - 0,3 Malá
0,3 - 0,5 Stredná
0,5 - 0,7 Veľká
0,7 - 0,9 Veľmi veľká
nad 0,9 Takmer dokonalá


Vaša odpoveď:Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2