Odmeny

Celková odmena pre pracovníkov je 47000 kč. Druhý pracovník dostal o 20% viac než prvý, tretí o 4000kč menej ako druhý pracovník. Koľko korún dostali jednotliví pracovníci?

Správna odpoveď:

a =  15000
b =  18000
c =  14000

Postup správneho riešenia:


a+b+c=47000
b = 1,20 a
c = b - 4000

a+b+c=47000
b = 1,20·a
c = b - 4000

a+b+c = 47000
1,2a-b = 0
b-c = 4000

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
1,2a-b = 0
a+b+c = 47000
b-c = 4000

Riadok 2 - 1/1,2 · Riadok 1 → Riadok 2
1,2a-b = 0
1,833b+c = 47000
b-c = 4000

Riadok 3 - 1/1,83333333 · Riadok 2 → Riadok 3
1,2a-b = 0
1,833b+c = 47000
-1,545c = -21636,364


c = -21636,36363636/-1,54545455 = 14000
b = 47000-c/1,83333333 = 47000-14000/1,83333333 = 18000
a = 0+b/1,2 = 0+18000/1,2 = 15000

a = 15000
b = 18000
c = 14000

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: