Korunový murári

3 murári dostali 7700 Kč. Druhý dostal o polovicu viac než prvý a tretí dvakrát viac než druhý. Koľko ktorý dostal korún?

Správna odpoveď:

a =  1400
b =  2100
c =  4200

Postup správneho riešenia:


a+b+c=7700
b = 1,5 a
c = 2b

a+b+c=7700
b = 1,5·a
c = 2·b

a+b+c = 7700
1,5a-b = 0
2b-c = 0

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
1,5a-b = 0
a+b+c = 7700
2b-c = 0

Riadok 2 - 1/1,5 · Riadok 1 → Riadok 2
1,5a-b = 0
1,667b+c = 7700
2b-c = 0

Pivot: Riadok 2 ↔ Riadok 3
1,5a-b = 0
2b-c = 0
1,667b+c = 7700

Riadok 3 - 1,66666667/2 · Riadok 2 → Riadok 3
1,5a-b = 0
2b-c = 0
1,833c = 7700


c = 7700/1,83333333 = 4200
b = 0+c/2 = 0+4200/2 = 2100
a = 0+b/1,5 = 0+2100/1,5 = 1400

a = 1400
b = 2100
c = 4200

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: