Hojdačka

Na hojdačke sú 2 dievčatá. Aneta s hmotnosťou 45kg a Simona s hmotnosťou 35kg. Ako ďaleko musí sedieť od stredu hojdačky Simona, tak aby boli v rovnováhe ak vieme, že Aneta sedí vo vzdialenosti 1,5 m? A ako ďaleko sedeli dievčatá od seba?

Správna odpoveď:

r2 =  1,9286 m
x =  3,4286 m

Postup správneho riešenia:

m1=45 m2=35 r1=1,5 M1=M2 m1 g r1 = m2 g r2 r2=m1 r1/m2=45 1,5/35=1,9286 m
x=r1+r2=1,5+1,9286=3,4286 mNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Téma:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: