Tri kamarátky

Tri kamarátky Mirka, Lucka a Hanka zbierajú fotografie. Keby mala Mirka o 3 fotografie viac ako má, mala by toľko ako Hanka. Keby mala Lucka o 5 fotografií menej ako má, mala by tak ako Hanka. Koľko fofografií má každá, ak spolu majú 431?

Správna odpoveď:

H =  143
L =  148
M =  140

Postup správneho riešenia:


M+L+H = 431
M+3 = H
L-5 = H

H+L+M = 431
H-M = 3
H-L = -5

Riadok 2 - Riadok 1 → Riadok 2
H+L+M = 431
-L-2M = -428
H-L = -5

Riadok 3 - Riadok 1 → Riadok 3
H+L+M = 431
-L-2M = -428
-2L-M = -436

Pivot: Riadok 2 ↔ Riadok 3
H+L+M = 431
-2L-M = -436
-L-2M = -428

Riadok 3 - -1/-2 · Riadok 2 → Riadok 3
H+L+M = 431
-2L-M = -436
-1,5M = -210


M = -210/-1,5 = 140
L = -436+M/-2 = -436+140/-2 = 148
H = 431-L-M = 431-148-140 = 143

H = 143
L = 148
M = 140

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: