Z dvoch podobných

Z dvoch podobných trojuholníkov má jeden obvod 100 cm, druhý má strany postupne o 8 cm, 14 cm, 18 cm dlhšie ako prvý. Vypočítajte dĺžky ich strán.

Správna odpoveď:

a1 =  20 cm
b1 =  35 cm
c1 =  45 cm
a2 =  28 cm
b2 =  49 cm
c2 =  63 cm

Postup správneho riešenia:

o1=100 cm o1=a1+b1+c1 o2=a2+b2+c2 a2=a1+8 b2=b1+14 c2=c1+18  o2=k o1 a1+8+b1+14+c1+18=k o1  o1+8+14+18=k o1 k=o1o1+8+14+18=100100+8+14+18=57=1,4  o2=k o1=1,4 100=140 cm  a2=a1+8 k a1=a1+8  a1=k18=1,418=20 cm
b1=k114=1,4114=35 cm
c1=k118=1,4118=45 cm
a2=k a1=1,4 20=28 cm
b2=k b1=1,4 35=49 cm
c2=k c1=1,4 45=63=63 cm   Skuˊsˇka spraˊvnosti:  O1=a1+b1+c1=20+35+45=100 cm O2=a2+b2+c2=28+49+63=140 cmNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: