Farmár

Farmár priviezol na trh zemiaky. Za prvú hodinu predal dve pätiny privezených zemiakov, za druhú hodinu predal päť šestín zostávajúcich zemiakov a počas tretej hodiny doprodal posledných 40 kg zemiakov.

1. Vyjadrite zlomkom, aká časť privezených zemiakov zostala farmárovi po prvej hodine predaja.
2. Vypočítajte, koľko kilogramov zemiakov predal farmár za druhú hodinu.
3. Vypočítajte, koľko kilogramov zemiakov priviezol farmár na trh.

Správna odpoveď:

a =  3/5
b =  200 kg
c =  400 kg

Postup správneho riešenia:

a=12/5=53=0,6

2/5c + b + 40 = c
b = 5/6 (c-2/5c)

2/5·c + b + 40 = c
b = 5/6·(c-2/5·c)

5b-3c = -200
30b-15c = 0

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
30b-15c = 0
5b-3c = -200

Riadok 2 - 5/30 · Riadok 1 → Riadok 2
30b-15c = 0
-0,5c = -200


c = -200/-0,5 = 400
b = 0+15c/30 = 0+15 · 400/30 = 200

b = 200
c = 400

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Potrebujete pomôcť spočítať, vykrátiť či vynásobiť zlomky? Skúste našu zlomkovú kalkulačku.
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: