Zemiaky 9

Za tri dni predali v obchode 1400 kg zemiakov. Prvý deň predali o 100 kg zemiakov menej ako druhý deň, tretí deň tri pätiny z toho, čo predali prvý deň. Koľko kg zemiakov predali každý deň?

Správna odpoveď:

a =  500
b =  600
c =  300

Postup správneho riešenia:


a+b+c=1400
a = b-100
c = 3/5·a

a+b+c = 1400
a-b = -100
3a-5c = 0

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 3
3a-5c = 0
a-b = -100
a+b+c = 1400

Riadok 2 - 1/3 · Riadok 1 → Riadok 2
3a-5c = 0
-b+1,667c = -100
a+b+c = 1400

Riadok 3 - 1/3 · Riadok 1 → Riadok 3
3a-5c = 0
-b+1,667c = -100
b+2,667c = 1400

Riadok 3 + Riadok 2 → Riadok 3
3a-5c = 0
-b+1,667c = -100
4,333c = 1300


c = 1300/4,33333333 = 300
b = -100-1,6666666666667c/-1 = -100-1,66666667 · 300/-1 = 600
a = 0+5c/3 = 0+5 · 300/3 = 500

a = 500
b = 600
c = 300

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: