Newtonova úloha

Tráva na lúke rastie rovnako rovnomerne a rovnako rýchlo. Je známe že 99 kráv by ju spáslo za 14 dní a 95 kráv za 22 dní. Koľko kráv spasie všetku trávu za 77 dní?

Správna odpoveď:

n =  90

Postup správneho riešenia:

d=142299149522=88 s=9914d14=154  n=77s+d77=90

99•14 = a+14•b
95•22 = a+22•b
n•77 = a+77•b

a+14b = 1386
a+22b = 2090
a+77b-77n = 0

a = 154
b = 88
n = 90

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: