Koza - kruhy

Aký je polomer kružnice, ktorá má stred na inej kružnici a prienik oboch kruhov je rovný polovici plochy prvej kružnice?

Táto úloha je matematickým vyjadrením úlohy z poľnohospodárstva. Sedliak má kruhový pozemok, na ktorom sa pasie koza. Pretože sedliak chce, aby jej tráva na pozemku vystačila na dva dni, uviaže ju ku kolu na okraji pozemku tak dlhým povrazom, aby za prvý deň spásla polovicu trávy. Druhý deň jej nechá k dispozícii celý pozemok, kde môžete spásť zvyšnú trávu.

Správna odpoveď:

p =  116,9 %

Postup správneho riešenia:

S1+S2=21S S=πr2 S1=21x2(αsinα) S2=21r2((2π2α)sin(2π2α))  x=2rcos(α/2)   α=tanα2cosαπ  α1=1,9056957293099=66°2325" p1=x/r=1,1587284730181=115,87% α2=4,0903294575997=52°2034" p2=x/r=0,91355336099303=91,36% α3=7,9263876105649=78°233" p3=x/r=1,3620993158089=136,21% α4=10,756961303274=70°4829" p4=x/r=1,235835638602=123,58% α5=11,0473869356=83°61" p5=x/r=1,4503719997774=145,04% α6=7,5128894066161=93°3618" p6=x/r=1,6337175982743=163,37% α7=4,8322830401789=85°4415" p7=x/r=1,49640036639=149,64%   Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Naša kalkulačka na výpočet percent Vám pomôže rýchlo vypočítať rôzne typické úlohy s percentami.
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Chcete zaokrúhliť číslo?
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.
Vyskúšajte si prevody jednotiek uhlov uhlové stupne, minúty, sekundy, radiány.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4   video5

Súvisiace a podobné príklady: