Radiány

Preveď 234° na radiány. Výsledok uveď ako násobok čísla π.

Správna odpoveď:

y =  1,3 π

Postup správneho riešenia:

α=234  π=180°  y=180α=180234=1013 π=1,3 πNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: