Cykloturistika

Medzi moderné formy relaxu i športu patrí cykloturistika. Skupina žiakov základnej školy so svojim učiteľom fyziky sa rozhodli prejsť na obyčajných bicykloch  trasu z miesta štartu A do cieľa B. Učiteľ im však pripravil prekvapenie, plánuje odmeniť úspešných  žiakov malým občerstvením v bufete v cieli cyklotrasy i známkou z fyziky. A) Najskôr im zadal jednoduchú otázku: uviesť a vysvetliť, ktorá jednotka rýchlosti je väčšia  v1 = 1 km/h alebo v2 = 1 m/s? Uveď tvoju odpoveď. b) Trasu rozdelil na dve časti. Prvá s dĺžkou s1 = 5,0 km, po ktorej mali prejsť rovnomerne rýchlosťou  v1 = 20 km/h, a druhú s dĺžkou s2 = 10 km, ktorú mali absolvovať rovnomerne rýchlosťou  v2 = 10 km/h.  Aká bola priemerná rýchlosť vp1 pohybu cyklistov medzi štartom a cieľom, keď celú trasu prešli  bez prerušenia? C) Pri ceste naspäť zmenili taktiku jazdy. Prvú polovicu trate išli rýchlosťou v1, druhú polovicu  rýchlosťou v2. Urči priemernú rýchlosť vp2 jazdy v tomto prípade.

Správna odpoveď:

vp1 =  12 km/h
vp2 =  15 km/h

Postup správneho riešenia:

s1=5,0 km v1=20 km/h s2=10 km v2=10 km/h  t1=s1/v1=5/20=41=0,25 h t2=s2/v2=10/10=1 h  vp1=t1+t2s1+s2=0,25+15+10=12 km/h
t3=s1/v2=5/10=21=0,5 h t4=s2/v1=10/20=21=0,5 h  vp2=t3+t4s1+s2=0,5+0,55+10=15 km/hNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom aritmetického priemeru?
Hľadáte pomoc s výpočtom harmonického priemeru?
Hľadáte štatistickú kalkulačku?
Chcete premeniť jednotku rýchlosti?
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Téma:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: