Automobilista

Akou rýchlosťou išiel automobilista, keď po zbadaní prekážky zareagoval o 0,8 s; veľkosť opačného zrýchlenia pri brzdeni bola 6,5 m/s2 a automobil ubehol do zastavenia dráhu 35 m?

Správna odpoveď:

v =  16,7554 m/s

Postup správneho riešenia:

t0=0,8 s s=35 m a=6,5 m/s2  a=v/t t=v/a s=v t0+21 a t12 s=v t0+21 a (v/a)2  s=vt0+0,5a(v/a)2  35=v 0,8+0,5 6,5 (v/6,5)2 0,076923v20,8v+35=0 0,076923v2+0,8v35=0  a=0,076923;b=0,8;c=35 D=b24ac=0,8240,076923(35)=11,40922 D>0  v1,2=2ab±D=0,1538460,8±11,41 v1,2=5,2000052±21,955420949746 v1=16,755415749741 v2=27,155426149751   Sucinovy tvar rovnice:  0,076923(v16,755415749741)(v+27,155426149751)=0  v=v1=16,755416,7554 m/s V=v km/h=v 3,6  km/h=16,7554 3,6  km/h=60,31947 km/h   Skuˊsˇka spraˊvnosti:   t1=v/a=16,7554/6,52,5778 s S=v t0+21 a t12=16,7554 0,8+21 6,5 2,57782=35 m

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: