Vypočítaj

Vypočítaj stredový uhol a dĺžku kruhového oblúka, ak je polomer r = 21 cm a obsah výseku 328,5 cm2

Správna odpoveď:

α =  85,359 °
o =  31,2857 cm

Postup správneho riešenia:

r=21 cm S=328,5 cm2  S1=π r2=3,1416 2121385,4424 cm2  S=360α S1  α=S1S 360=1385,4424328,5 360=85,359=85°2132"
o=360α 2π r=36085,359 2 3,1416 21=7219 cm=31,2857 cmNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.


Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: