Najvtipnejšie 6550

V novom televíznom programe bola vyhlásená súťaž o najvtipnejšie logo programu. Pre troch výhercov bola určená celková čiastka 13 300 Sk: čiastka bude rozdelená tak, že druhá cena tvorí dve tretiny prvej ceny a tretia cena sú dve tretiny druhej ceny. Urči čiastku, ktorú dostane výherca a) prvej ceny b) druhej ceny c) tretej ceny

Správna odpoveď:

a =  6300
b =  4200
c =  2800

Postup správneho riešenia:


a+b+c=13300
b = 2/3 a
c = 2/3 b

a+b+c=13300
b = 2/3·a
c = 2/3·b

a+b+c = 13300
2a-3b = 0
2b-3c = 0

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
2a-3b = 0
a+b+c = 13300
2b-3c = 0

Riadok 2 - 1/2 · Riadok 1 → Riadok 2
2a-3b = 0
2,5b+c = 13300
2b-3c = 0

Riadok 3 - 2/2,5 · Riadok 2 → Riadok 3
2a-3b = 0
2,5b+c = 13300
-3,8c = -10640


c = -10640/-3,8 = 2800
b = 13300-c/2,5 = 13300-2800/2,5 = 4200
a = 0+3b/2 = 0+3 · 4200/2 = 6300

a = 6300
b = 4200
c = 2800

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Potrebujete pomôcť spočítať, vykrátiť či vynásobiť zlomky? Skúste našu zlomkovú kalkulačku.
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: