Dvojnásobok 70004

V vypísané súťaži na návrh plagátu sú odmenou pre prvých troch víťazov ceny v celkovej hodnote 9 500 Kč. Druhá cena má hodnotu dvoch tretín prvej ceny a tretia cena má hodnotu dvoch tretín druhej ceny.
Ktoré tvrdenie je nepravdivé? (Pri každom tvrdení napíš riešenie s postupom. )
a) Prvá cena má hodnotu 4 500 Sk.
b) Tretia cena má polovičnú hodnotu prvej ceny.
c) Druhá cena je o 1 000 Sk drahšia ako tretia cena.
d) Druhá a tretia cena majú celkovú hodnotu väčšiu, než je hodnota prvej ceny.
e) Dvojnásobok hodnoty prvej ceny je rovnaký ako trojnásobok hodnoty druhej ceny.

Výsledok

x = (Správna odpoveď je: B) Nesprávne

Postup správneho riešenia:
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Potrebujete pomôcť spočítať, vykrátiť či vynásobiť zlomky? Skúste našu zlomkovú kalkulačku.
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: