Bankovkami 23691

Otec platil počítač bankovkami v hodnote 500 a 1 000 Kč (Kč je česká koruna). Počet bankoviek bol 56 a cena počítača 44 000 Kč. Koľko ktorých bankoviek mal?

Správna odpoveď:

a =  24
b =  32

Postup správneho riešenia:


a+b=56
500a+1000b=44000

a+b=56
500·a+1000·b=44000

a+b = 56
500a+1000b = 44000

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
500a+1000b = 44000
a+b = 56

Riadok 2 - 1/500 · Riadok 1 → Riadok 2
500a+1000b = 44000
-b = -32


b = -32/-1 = 32
a = 44000-1000b/500 = 44000-1000 · 32/500 = 24

a = 24
b = 32

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: