Členy GP

Geometrická postupnosť má 10 členov. Posledné dva členy sú 2 a -1. Koľký člen je -1/16?

Výsledok

x =  14

Riešenie:

a9=2 a10=1  q=a10/a9=(1)/2=12=0.5  a(n)=a1 q(n1)  a8=a9/q=2/(0.5)=4  a11=q a10=(0.5) (1)=12=0.5 a12=q a11=(0.5) 0.5=14=0.25 a13=q a12=(0.5) (0.25)=18=0.125 a14=q a13=(0.5) 0.125=116=0.0625  x=14 x>10??a_{9}=2 \ \\ a_{10}=-1 \ \\ \ \\ q=a_{10}/a_{9}=(-1)/2=- \dfrac{ 1 }{ 2 }=-0.5 \ \\ \ \\ a(n)=a_{1} \ q^(n-1) \ \\ \ \\ a_{8}=a_{9}/q=2/(-0.5)=-4 \ \\ \ \\ a_{11}=q \cdot \ a_{10}=(-0.5) \cdot \ (-1)=\dfrac{ 1 }{ 2 }=0.5 \ \\ a_{12}=q \cdot \ a_{11}=(-0.5) \cdot \ 0.5=- \dfrac{ 1 }{ 4 }=-0.25 \ \\ a_{13}=q \cdot \ a_{12}=(-0.5) \cdot \ (-0.25)=\dfrac{ 1 }{ 8 }=0.125 \ \\ a_{14}=q \cdot \ a_{13}=(-0.5) \cdot \ 0.125=- \dfrac{ 1 }{ 16 }=-0.0625 \ \\ \ \\ x=14 \ \\ x>10 ??Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby, ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlite. Ďakujeme!

Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Kvocient 11
  seq_9 Vypočítajte kvocient geometrickej postupnosti, ak súčet prvých 2 členov sa rovná 1,1, a a6=10000. Kvocient je prirodzené číslo.
 2. Binárna postupnosť
  sequence_geo V geometrickej postupnosti je dané: kvocient q = 1/2 a súčet prvých šesť členov S6 = 63. Určite piaty prvok a5.
 3. GP - začni od konca
  love_ap Urči prvých deväť členov postupnosti, ak a10=-8, q=-1.
 4. Geometrická postupnosť 4
  Koch_Snowflake_Triangles Je daná geometrická postupnosť a3 = 7 a12 = 3. Vypočítajte s23 (=súčet prvých 23 členov tejto postupnosti).
 5. Štvrtý člen GP
  fun3_1 Určte štvrtý člen GP, ak q=4 a a1+a3=5,44
 6. Geometrická
  math-geometric Určte tretí člen a kvocient GP, ak a2=-3, a1+a2=-2,5
 7. Prvý a tretí člen
  stat_1 Určte prvý a tretí člen GP, ak q=-8,a a2+a5=8176
 8. Geometrická
  seq_3 Určte tretí a štvrtý člen GP, ak q=-0,6 a a1+a2=-0,2
 9. Kvocient a šiesty člen
  geometric_7 Určte kvocient a šiesty člen GP, ak a1=420, a1+a2=630.
 10. Kvocient a druhý člen
  geometric Určte kvocient a druhý člen GP, ak a3=-5, a2+a3=-7
 11. Geometrická postupnosť 2
  exp_x Daná je geometrická postupnosť a1=-7.5, kvocient q=3.4. Vypočítajte a8.
 12. Kvocient/koeficient
  geometric_3 Aký je koeficient tejto postupnosti. 4,8; 1,2; 0,3
 13. Z dvoch po sebe idúcich
  seq2_4 Určte kvocient GP, ak a1=-0,8 a a1+a2=0,64.
 14. Koeficient
  gp Určte koeficient tejto postupnosti: 7,2; 2,4; 0,8
 15. Podivná GP
  sequence_geo_4 Vypočítajte a3 GP, ak viete že q=4 a a1+a2+a3=89,25 a a4=272.
 16. Postupnosť
  mandlebrot Nájdite spoločný pomer (tzv. kvocient, resp. koeficient) postupnosti -3, -1.5, -0.75, -0.375, -0.1875. Pomer zapíšte ako desatinné číslo zaokrúhlené na desatiny.
 17. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?