Z7–I–5 MO 2018

V záhradníctve Rose si jedna predajňa objednala celkom 120 ruží vo farbe červenej a žltej, druhá predajňa celkom 105 ruží vo farbe červenej a bielej a tretia predajňa celkom 45 ruží vo farbe žltej a bielej. Záhradníctvo zákazku splnilo, a to tak, že ruží rovnakej farby dodalo do každého obchodu rovnako.

Koľko celkovo červených, koľko bielych a koľko žltých ruží dodalo záhradníctvo do týchto troch predajní?

Správna odpoveď:

b =  30
c =  180
z =  60

Postup správneho riešenia:


c/2+z/2 = 120
c/2+b/2 = 105
z/2+b/2 = 45

c+z = 240
b+c = 210
b+z = 90

b = 30
c = 180
z = 60

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Zobrazujem 2 komentáre:
#
Žiak
Odpoveď je správna

#
Žiak
A prečo to nieje 15,90 a 30?

avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Chceš si vypočítať najmenší spoločný násobok dvoch alebo viacerých čísel?
Chceš si vypočítať najväčší spoločný deliteľ dvoch alebo viacerých čísel?
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?
Chcete previesť delenie prirodzených čísel - zistiť podiel a zvyšok?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4   video5

Súvisiace a podobné príklady: