Prémie muži a ženy

Vo firme pracuje 1 000 zamestnancov. Na konci roka dostalo 10 % všetkých mužov a 20 % všetkých žien prémie. Z celkového počtu zamestnancov tak bolo odmenených 14 %. Koľko mužov a žien pracuje vo firme?

Správna odpoveď:

m =  600
w =  400

Postup správneho riešenia:


m+w = 1000
0,10m + 0,20w = 0,14 · 1000

m+w = 1000
0,10·m + 0,20·w = 0,14 · 1000

m+w = 1000
0,1m+0,2w = 140

Riadok 2 - 0,099999999999994 · Riadok 1 → Riadok 2
m+w = 1000
0,1w = 40


w = 40/0,1 = 400
m = 1000-w = 1000-400 = 600

m = 600
w = 400

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Naša kalkulačka na výpočet percent Vám pomôže rýchlo vypočítať rôzne typické úlohy s percentami.
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: