Trojciferné 7

Trojciferné číslo má ciferný súčet 16. Ak v tomto čísle zameníme cifry na miestach stoviek a desiatok, číslo sa o 360 zmenší. Ak v pôvodnom čísle zameníme čísla na miestach desiatok a jednotiek, číslo sa o 54 zväčší. Nájdite toto trojciferné číslo

Správna odpoveď:

x =  628

Postup správneho riešenia:

A+B+C=16 ABCBAC=360 ACBABC=54  6+2+8=16 628268=360 682628=54  x=628   Skuˊsˇka spraˊvnosti:   a+b+c=16 a 100+b 10+c(b 100+a 10+c)=360 (a 100+c 10+b)(a 100+b 10+c)=54  a+b+c=16 90a90b=360 9b9c=54  Pivot:Riadok1Riadok2 90a90b=360 a+b+c=16 9b9c=54  Riadok2901 Riadok1Riadok2 90a90b=360 2b+c=12 9b9c=54  Pivot:Riadok2Riadok3 90a90b=360 9b9c=54 2b+c=12  Riadok392 Riadok2Riadok3 90a90b=360 9b9c=54 3c=24  c=324=8 b=954+9c=954+9 8=2 a=90360+90b=90360+90 2=6  a=6 b=2 c=8  X=a 100+b 10+c=6 100+2 10+8=628Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Riešite Diofantovské problémy a hľadáte kalkulačku diofantovských celočíselných rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: