Automobil 21

Automobil ide hodinu po diaľnici rýchlosťou 100 km/h, potom pol hodiny rýchlosťou 80 km/h a ďalšej pol hodiny v teréne rýchlosťou 20 km/h . Akú dráhu spolu prešiel? Aká je priemerná rýchlosť automobilu?

Správna odpoveď:

s =  150 km
v =  75 km/h

Postup správneho riešenia:

v1=100 km/h t1=1 h v2=80 km/h t2=1/2=21=0,5 h v3=20 km/h t3=1/2=21=0,5 h  s1=v1 t1=100 1=100 km s2=v2 t2=80 0,5=40 km s3=v3 t3=20 0,5=10 km  s=s1+s2+s3=100+40+10=150 km
t=t1+t2+t3=1+0,5+0,5=2 h  v=ts=2150=75 km/hNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Téma:

Úroveň náročnosti úlohy:

Súvisiace a podobné príklady: