Nájdite 82685

NSD troch čísel je 30 a NSN je 900. Dve čísla sú 60 a 150, nájdite tretie číslo.

Správna odpoveď:

c =  180

Postup správneho riešenia:

GCD(a,b,c)=30 LCM(a,b,c)=900  a=60 b=150 c=?  60 = 2 × 2 × 3 × 5 = 22 × 3 × 5 150 = 2 × 3 × 5 × 5 = 2 × 3 × 52 GCD(60, 150) = 2×3 × 5 = 30 LCM(60, 150) = 22 × 3 × 52 = 300  c=60 3=180   Skuˊsˇka spraˊvnosti:  180 = 2 × 2 × 3 × 3 × 5 = 22 × 32 × 5  GCD(60, 150, 180) = 2 × 3 × 5 = 30 LCM(60, 150, 180) = 22 × 32 × 52 = 900Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Chceš si vypočítať najmenší spoločný násobok dvoch alebo viacerých čísel?
Chceš si vypočítať najväčší spoločný deliteľ dvoch alebo viacerých čísel?
Chcete previesť delenie prirodzených čísel - zistiť podiel a zvyšok?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: