Delostrelectvo 2

Cieľ C pozorujú z dvoch delostreleckých pozorovateľní A, B navzájom vzdialených 296 m. Pritom uhol BAC = 52°42" a uhol ABC = 44°56". Vypočítajte vzdialenosť cieľa od pozorovateľne A.

Správna odpoveď:

AC =  210,9291 m

Postup správneho riešenia:

AB=296 m α=52°42=52°+6042°=52,7°=52,7 β=44°56=44°+6056°=44,9333°44,9333  α+β+γ=180   γ=180αβ=1801052715674=30247182,3667   sin β : sin γ = AC : AB  AC=AB sinγsinβ=AB sin82,366666666667° sin44,933333333333° =296 sin82,366666666667° sin44,933333333333° =296 0,9911380,706284=210,929=210,9291 m

Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Potrebujete pomôcť spočítať, vykrátiť či vynásobiť zlomky? Skúste našu zlomkovú kalkulačku.
Naša kalkulačka na výpočet percent Vám pomôže rýchlo vypočítať rôzne typické úlohy s percentami.
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?
Kosínusovú vetu priamo používa kalkulačka SUS trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.
Vyskúšajte si prevody jednotiek uhlov uhlové stupne, minúty, sekundy, radiány.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: