Bombardér

Z akej vzdialenosti pred cieľom musí byť z lietadla letiaceho vo výške 1260 m zhodený náklad na padáku, ak sa znáša rýchlosťou 5,6 m/s a súčasne je unášaný v smere pohybu rýchlosťou 12 m/s. Aká je priama vzdialenosť lietadla od cieľa? (Najskôr si vypočítajte dobu pádu).

Správna odpoveď:

x =  2979,5302 m
x2 =  2700 m

Postup správneho riešenia:

h=1260 m v1=5,6 m/s v2=12 m/s  a>0 v=at h = 21 a t2  a=0,v=const h = v t t=h/v1=1260/5,6=225 s  v2 = v12+v22 v=v12+v22=5,62+12213,2424 m/s  x=v t=13,2424 225=180 274=2979,5302 m
x2=v2 t=12 225=2700 mNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Dva vektory určené veľkosťami a vzájomným uhlom sčíta naša kalkulačka sčítania vektorov.
Chcete premeniť jednotku rýchlosti?
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: