Na rodinnej

Na rodinnej oslave sa zišiel istý počet ľudí - ich priemerný vek bol trojnásobkom počtu prítomných. Potom ešte prišiel dedko, ktorý mal 75 rokov a priemerný vek bol znova trojnásobkom počtu prítomných. Koľko ľudí je práve teraz na oslave?

Správna odpoveď:

n =  13

Postup správneho riešenia:

3(n1) = s/(n1) 3n = (s+75)/n  3n26n+3 = s 3n2 = s+75   3n2 = (3n26n+3)+75  0 = 6n+3+75  0=6 n+3+75  6n=78  n=678=13  n=13   Skuˊsˇka spraˊvnosti:  s=3 n275=3 13275=432 a1=s/(n1)=432/(131)=36 A1=3 (n1)=3 (131)=36 a2=(s+75)/n=(432+75)/13=39 A2=3 n=3 13=39Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Zobrazujem 1 komentár:
Žiak
Uvedený výpočet obsahuje chybu. Správny výsledok: n = 13.
Ďakujem za porozumenie.

Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom aritmetického priemeru?
Hľadáte štatistickú kalkulačku?
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: