Rúry

Železné rúry v sklade sa ukladajú do vrstiev tak, že rúry každej vrchnej vrstvy zapadajú do medzier spodnej vrstvy.

Do koľkých vrstiev sa uloží 100 rúr, ak najvrchnejšia vrstva má 9 rúr?
Koľko rúr má najspodnejšia vrstva?

Výsledok

n1 =  8
x =  16

Riešenie:

100=n1(9+an)/2 an=9+1(n11)=8+n1 200=n1(9+8+n1) 200=n1(17+n1)  200=n(17+n)  200=n (17+n) n217n+200=0 n2+17n200=0  a=1;b=17;c=200 D=b24ac=17241(200)=1089 D>0  n1,2=b±D2a=17±10892 n1,2=17±332 n1,2=8.5±16.5 n1=8 n2=25   Sucinovy tvar rovnice:  (n8)(n+25)=0 n>0100=n_{1}(9+a_n)/2 \ \\ a_n=9 + 1(n_{1} -1)=8 + n_{1} \ \\ 200=n_{1} ( 9 + 8 + n_{1}) \ \\ 200=n_{1} ( 17 + n_{1}) \ \\ \ \\ 200=n * (17 + n) \ \\ \ \\ 200=n \cdot \ (17 + n) \ \\ -n^2 -17n +200=0 \ \\ n^2 +17n -200=0 \ \\ \ \\ a=1; b=17; c=-200 \ \\ D=b^2 - 4ac=17^2 - 4\cdot 1 \cdot (-200)=1089 \ \\ D>0 \ \\ \ \\ n_{1,2}=\dfrac{ -b \pm \sqrt{ D } }{ 2a }=\dfrac{ -17 \pm \sqrt{ 1089 } }{ 2 } \ \\ n_{1,2}=\dfrac{ -17 \pm 33 }{ 2 } \ \\ n_{1,2}=-8.5 \pm 16.5 \ \\ n_{1}=8 \ \\ n_{2}=-25 \ \\ \ \\ \text{ Sucinovy tvar rovnice: } \ \\ (n -8) (n +25)=0 \ \\ n>0

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .

x=9+(n11)=9+(81)=16x=9 + (n_{1}-1)=9 + (8-1)=16Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby, ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlite. Ďakujeme!

Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 

 

 

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Kino 4
  cinema_2 V kine je 1656 sedadiel, v poslednej rade je 105 sedadiel, v každej ďalšej je o 3 sedadla menej. Koľko je radov v kine celkom?
 2. Sedadlá
  divadlo_2 Sedadlá v športovej hale sú uložené tak, že v každom nasledujúcom rade je o 5 sedadiel viac. V prvom rade je 10 sedadiel. Koľko sedadiel je: a) v ôsmom rade b) v osemnástom rade
 3. Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=8. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 4. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 5. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 6. AP - 5
  seq Určte prvých dvanásť členov postupnosti, ak a13=95, d=17
 7. Kvadratická - len dosadiť
  kvadrat_2 Určte koreň kvadratickej rovnice: 3x2-4x+(-4)=0.
 8. AP - členy
  AP_series Urči prvých 5 členov aritmetickej postupnosti, ak a6=-42, d=-7
 9. Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?
 10. Aritmetická
  sunflower Medzi čísla 1 a 53 vložte toľko členov aritmetickej postupnosti, aby ich súčet bol 702.
 11. Postupnosť 3
  75 Napíšte prvých 5 členov aritmetickej postupnosti a4=-35, a11=-105.
 12. AP postupnosť
  AP V aritmetickej postupnosti je daná diferencia d = -3, a71 = 455. a) Určte hodnotu člena a62 b) Určte súčet 71 členov.
 13. Variačná rovnica
  fun2_4 Riešte kombinatorickú rovnicu s variáciami: V(2, x+8)=72
 14. Reciproká
  parabola2 Vyriešte túto rovnicu: x + 5/x - 6 = 4/11
 15. Kvadratická rovnica
  Parabola_tangent Kvadratická rovnica ? má korene x1 = 80 a x2 = 78. Vypočítajte koeficienty b a c.
 16. Rovnica s absolútnou hodnotou
  abs_graph Koľko riešení má rovnica ? v obore reálnych čísel?
 17. Šťastné číslo
  numbers_43 Filip vynásobil číslo 4 dvakrát po sebe svojím šťastným číslom. K výsledku ešte pripočítal 4 a dostal výsledok 200. Ktoré je Filipovo šťastné číslo?