Bikvadratická

Zavedením novej premennej riešte bikvadratickú rovnicu:

-4 x **4 +676 x**2 -14400=0 $  $

Výsledok

x1 =  5
x2 =  -5
x3 =  12
x4 =  -12

Riešenie:

Textové riešenie x__1 =
Textové riešenie x__1 = : č. 1Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice? Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Premenná
  eq2_12 Nájdite hodnotu premennej P PP plus P x P plus P = 160
 2. Kvadratická rovnica
  parabola_1 Riešte kvadratickú rovnicu: 2x2-58x+396=0
 3. Variačná rovnica
  fun2_4 Riešte kombinatorickú rovnicu s variáciami: V(2, x+8)=72
 4. Rovnica s absolútnou hodnotou
  abs_graph Koľko riešení má rovnica ? v obore reálnych čísel?
 5. Kvadratická rovnica
  Parabola_tangent Kvadratická rovnica ? má korene x1 = 80 a x2 = 78. Vypočítajte koeficienty b a c.
 6. Rovnica
  function Rovnica f(x) = 0 má korene x1 = 64, x2 = 100, x3 = 25, x4 = 49. Koľko je všetkých koreňov rovnice f(x2) = 0 ?
 7. Rúry
  pipes_1 Železné rúry v sklade sa ukladajú do vrstiev tak, že rúry každej vrchnej vrstvy zapadajú do medzier spodnej vrstvy. Do koľkých vrstiev sa uloží 100 rúr, ak najvrchnejšia vrstva má 9 rúr? Koľko rúr má najspodnejšia vrstva?
 8. Kino 4
  cinema_2 V kine je 1656 sedadiel, v poslednej rade je 105 sedadiel, v každej ďalšej je o 3 sedadla menej. Koľko je radov v kine celkom?
 9. Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?
 10. Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=8. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 11. Kvadratická - len dosadiť
  kvadrat_2 Určte koreň kvadratickej rovnice: 3x2-4x+(-4)=0.
 12. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 13. Rovnica
  cubic Koľko reálnych koreňov má rovnica ? ?
 14. Logaritmická rovnica
  nat_log_ln Vypočítajte koreň rovnice: log33(3x + 21) = 0
 15. Mocnina
  power Číslo ?. Nájdite hodnotu x.
 16. Výpočet
  pocty Koľko je súčet druhej odmocniny zo šiestich a druhej odmocniny zo 225?
 17. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?